This project is read-only.
Project Description
Very simple viewer (and selector) of Images

Nadzwyczajnie prosta przeglądarka do obrazów.
Służy do szybkiego przebierania obrazów (czy to do usuwania zbędnych, czy to do wybierania potrzebnych; bardzo wygodna przy tworzeniu panoram).

Obsługa:
- przeciągnij obraz z katalogu na program,
- klawisze nawigacyjne są w pełni obsługiwane,
- `Del' przenosi bieżący obraz do podkatalogu `.Deleted',
- `^C' kopiuje do Clipboardu dane GPS z obrazu.Very, very simple viewer, of images.
Very handy in fast selection of images.

Features:
- Key `Del' moves current image file to subdirectory `.Deleted'
- Key `^C' saves GPS coordinates from image to clipboard

Usage:
Drop first image from directory on program.

Last edited Apr 11, 2014 at 12:01 PM by Miroslaw_Maczka, version 3